Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. Dr. Wouter W.A. Zuurmond
 
In samenwerking met :  

Stichting Pijn-Hoop


lettergrootte: A  A  A
Chronische pijn als gevolg van kanker

In het hoofd-halsgebied kan een kwaadaardig gezwel ernstige pijn veroorzaken. Nauwkeurig onderzoek naar het type pijn is noodzakelijk.
Ingroei van zenuwen kan leiden tot neuropathische pijnen. Neuropathische (zenuw)pijn reageert vrijwel niet op NSAID's. Pregabaline is specifiek voor dit soort pijnen geregistreerd, maar ook andere middelen kunnen worden toegepast, zoals anti-epileptica (gabapentine, carbamazepine), tricyclische antidepressiva (amitryptiline), benzodiazepinen, opiaten (methadon, fentanylpleister) en TENS.
Bij terminale patiënten kan een katheter in de nek of rug ingebracht worden, om de patiënten continu morfine toe te dienen. De benodigde dosering opiaten is bij deze vorm van toediening aanzienlijk lager, zodat een adequate pijnbestrijding kan plaatsvinden met minder bijwerkingen dan bij orale inname van de opiaten. Bovendien hebben sommige patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied moeite om de medicamenten via de mond in te nemen.terug