Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. Dr. Wouter W.A. Zuurmond
 
In samenwerking met :  

Stichting Pijn-Hoop


lettergrootte: A  A  A
Trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie herkent men doordat aan een zijde van het aangezicht of van de kaak een plek aanwezig is die bij het aanraken een gigantische pijnscheut veroorzaakt. De pijn is te beschouwen als neuropathische pijn en de behandeling is primair met de middelen uit stap 1 van de neuropathische pijnbehandelingsmiddelen uit het vorige hoofdstuk. Dit schiet in een aantal gevallen tekort en dan moet snel worden overgegaan op meer ingrijpende technieken.
Bij patiënten die lijden aan de klassieke pijn (neuralgie) van de aangezichtszenuw (trigeminuszenuw) kan de allesbeheersende pijn bestreden worden met een hittebeschadiging door middel van hoogfrequente stroom de (zogenaamde Rf-laesie) in de zenuwknoop (het 'ganglion Gasseri').
Deze blokkadetechniek is echter alleen mogelijk bij de onderkaaks- en bovenkaakstak van de aangezichtszenuw, de nervus trigeminus. Bij uitschakeling van de oogtak bestaat de kans dat het hoornvlies van het oog ongevoelig wordt, met alle gevolgen van dien: uitdroging of beschadiging omdat vuiltjes en dergelijke niet meer gevoeld worden.
Deze blokkadetechniek moet pas worden uitgevoerd als is gebleken dat medicamenteuze therapie met behulp van de neuropathische pijnbestrijdingsmiddelen (stap 1) pregabalin (Lyrica), gabapentin (neurontin), carbamazepine (Tegretol) en eventueel andere middelen als baclofen (Lioresal) geen resultaat had. Sommige patiënten worden zelfs suïcidaal van de pijn. Het slagen van een dergelijk blok betekent dus een sterke verbetering van de kwaliteit van leven.
Andere behandelingsmogelijkheden zijn de neurochirurgische operatie volgens Janetta of bestraling van het ganglion Gasseri volgens een nauwkeurige techniek, de zogenaamde 'gamma knife surgery'.terug verder