Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. Dr. Wouter W.A. Zuurmond
 
In samenwerking met :  

Stichting Pijn-Hoop


lettergrootte: A  A  A
Algemene principes bij pijnbestrijding met medicijnen

Bij de behandeling van pijn met medicijnen moet men een aantal regels in acht nemen:
- Bij voorkeur neemt één arts de coördinatie van de pijnbestrijding op zich. Bij chronische pijn worden vaak meerdere artsen bij de behandeling geconsulteerd. Het is daarom belangrijk om de coördinatie van de pijnbestrijding in één hand te houden.
- Beslissingen over de pijnmedicatie moeten worden genomen aan de hand van objectieve criteria.
- Bij het voorschrijven van pijnmedicatie moet men rekening houden met de aard van het voorgeschreven geneesmiddel. Men moet vaste doseerschema's opstellen en de patiënt niet laten 'innemen indien nodig'. Ook moet enerzijds worden voorkomen dat de patiënt 's nachts wakker wordt van de pijn, en anderzijds dat hij de wekker moet zetten om de medicijnen in te nemen. Voor de nacht kan dan beter een hogere dosering voorgeschreven worden.
- Voortdurend moet men zich afvragen waar de pijn vandaan komt.terug verder