Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Paul Dautzenberg en drs. Wiebe Braam
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
 

Het aantal mensen met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Op dit moment bedraagt het aantal mensen met dementie in Nederland ongeveer 250.000, waarvan 70.000 mensen bij wie dementie nog niet is vastgesteld. Er is een groep van ongeveer 12.000 mensen die al op vroege leeftijd (jonger dan 65 jaar) aan dementie lijden. Bij hen wordt de diagnose vaak gemist of pas zeer laat gesteld. Volgens berekeningen van de gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie in 2050 verdubbeld zijn.

Ondersteuning
Alzheimer Nederland werkt met een landelijk bureau in Bunnik en vijftig regionale afdelingen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Dit bereikt ze door het geven van informatie, het bieden van hulp, belangenbehartiging en het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek. Alzheimer Nederland werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en is onderdeel van het Europese en wereldwijde netwerk van Alzheimer organisaties (Alzheimer Europe en Alzheimer’s Disease International). Alzheimer Nederland is voor haar werk afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs en van de inzet van vrijwilligers. Alzheimer Nederland beschikt over het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Alzheimer Nederland is op 28 december 1984 opgericht. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, richten de werkzaamheden van Alzheimer Nederland zich op alle vormen van dementie en niet alleen op de ziekte van Alzheimer. De naamgeving van Alzheimer Nederland sluit aan bij die van de bijna tachtig collega-organisaties in alle delen van de wereld.

Alzheimer Nederland. Vergeet niemand.
Alzheimer Nederland heeft een zeer uitgebreid aanbod aan informatiemateriaal en activiteiten voor iedereen die te maken heeft met dementie of hier meer over wil weten. Op de website www.alzheimer-nederland.nl is een groot deel van de informatie gratis beschikbaar en vindt u een overzicht van alles wat Alzheimer Nederland doet. Hier kunt u ook kijken voor het aanbod van Alzheimer Nederland bij u in de buurt. Een paar activiteiten belichten wij hier alvast voor u.

De Alzheimertelefoon
De Alzheimertelefoon is dag en nacht bereikbaar voor telefonische hulp en informatie: (030) 656 75 11. U kunt hier terecht met al uw vragen over dementie. U kunt ook bellen als u gewoon behoefte heeft aan een luisterend oor. Vaak wordt u te woord gestaan door mensen die zelf langere tijd voor iemand met dementie hebben gezorgd.

Alzheimer Café
Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen ambiance kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie. Elke bijeenkomst heeft een thema en begint met een inleiding van een deskundige, waarna er vragen gesteld kunnen worden en ervaringen worden uitgewisseld. Het Alzheimer Café heeft een tafel met informatiemateriaal van Alzheimer Nederland en lokale hulporganisaties. Per 31 december 2006 zijn er 117 Alzheimer Cafés. Kijk voor een Alzheimer Café bij u in de buurt op de website: www.alzheimer-nederland.nl.

TOCH UIT Vakanties
Thuis zorgen voor een dementerende is een zware taak. Door de permanente druk hebben mantelzorgers meestal onvoldoende gelegenheid om tot rust te komen. Zelf op vakantie gaan en de dementerende partner door iemand anders laten verzorgen is vaak geen optie. Daarom organiseert Alzheimer Nederland vakantieweken voor mensen met dementie en hun partners, de zogenaamde TOCH UIT vakanties. Een TOCH UIT vakantie is uniek omdat ontspanning gecombineerd wordt met informatie, tips en persoonlijke adviezen. In een hotel in een mooie omgeving, waar dag en nacht deskundige vrijwilligers klaar staan om uw dementerende partner op te vangen. Kijk voor het aanbod op de website: www.alzheimer-nederland.nl.

Alzheimer Magazine
In het Alzheimer Magazine leest u informatie over alles wat helpt bij dementie: tips over het omgaan met de ziekte, informatie over actuele ontwikkelingen rondom dementie, ervaringsverhalen en informatie over de activiteiten van Alzheimer Nederland. Het Alzheimer Magazine bevat bovendien een speciale bijlage voor mensen met dementie. Het Alzheimer Magazine ontvangt u wanneer u Alzheimer Nederland voor minimaal ? 25,- per jaar steunt. Giro 2502 ten name van Alzheimer Nederland in Bunnik.

Alzheimer Nederland
Postbus 183
3980 CD Bunnik
Tel.: (030) 659 69 00
Fax: (030) 659 69 01
E-mail: info@alzheimer-nederland.nl
Internet: www.alzheimer-nederland.nlOpa Toetoet raakt de kluts kwijtAuteur(s) : Chris Veraart
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789021549033

Ook dementie doet pijnAuteur(s) : Dr. Paul Dautzenberg
Prijs : € 21,95
ISBN : 9789491549342