Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Paul Dautzenberg en drs. Wiebe Braam
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Milde geheugenstoornissen (Mild Cognitive Impairment = mci)

Tegenwoordig onderscheiden we binnen de groep van geheugenklachten drie verschillende oorzaken die naar de ernst van de geheugenstoornissen een continu spectrum vormen.
Figuur 5. Continu spectrum geheugenstoornissen.

Mensen boven de 65-70 jaar met een normale geheugenachteruitgang die past bij de leeftijd, hebben jaarlijks ongeveer 3-5% kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Die kans is bij patiënten met milde geheugenstoornissen jaarlijks ongeveer 12-15%.
Terwijl voor dementie en voor geheugenachteruitgang passend bij leeftijd criteria voorhanden zijn, geldt dit in mindere mate voor milde geheugenstoornissen. Afhankelijk van de gebruikte definitie, hebben patiënten met milde geheugenstoornissen een duidelijke stoornis in één gebied van het geheugen of meerdere milde stoornissen op meerdere gebieden en treden deze stoornissen vooral op tijdens spanningen en stress. Patiënten met geheugenachteruitgang passend bij de leeftijd hebben geen aantoonbare stoornissen, terwijl patiënten met dementie minimaal op twee geheugengebieden duidelijke stoornissen vertonen, die ook buiten perioden van stress het functioneren negatief beïnvloeden.
Het verschil tussen de vergeetachtigheid bij de ziekte van Alzheimer en die van de overige twee vormen is het eenvoudigst uit te leggen door middel van een voorbeeld. Stel dat je naar het postkantoor moet om postzegels te kopen en je vrouw vraagt je om tegelijk voor haar ook een paar briefkaarten mee te nemen. Bij thuiskomst blijkt dat je vergeten bent die briefkaarten te kopen. Dat kan iedereen overkomen.
Het is mogelijk dat je thuis bij het zien van je vrouw meteen al zelf tot de ontdekking komt dat je de briefkaarten bent vergeten (visuele aanwijzing). Zo niet, dan zul je, zodra je vrouw erom vraagt, zeggen: ‘O jee, die ben ik vergeten.’ In dit geval is er sprake van geheugenachteruitgang passend bij leeftijd of van milde geheugenstoornissen, want zodra je vrouw je aan die briefkaarten herinnerde, wist je dat ze je daarom had gevraagd. Daaruit blijkt dat die informatie wel in je geheugen was opgenomen. Het geheugen is dus wel degelijk in staat om nieuwe informatie op te nemen. Alleen had je op het juiste moment net even niet aan die briefkaarten gedacht.
In het geval van vergeetachtigheid bij dementie is het echter niet alleen zo dat je de briefkaarten vergeet. Bij thuiskomst herinner je het je ook niet meer dat je vrouw je gevraagd had briefkaarten te kopen (stoornis in opslaan van informatie). Zelfs wanneer zij je daaraan herinnert, kun je je van het hele gebeuren niets meer herinneren. Bij een ‘gewone’ vergeetachtigheid of bij milde geheugenstoornissen weet men achteraf dat men iets is vergeten. Bij een dementie is de vergeetachtigheid uitgebreider.terug
Opa Toetoet raakt de kluts kwijtAuteur(s) : Chris Veraart
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789021549033

Ook dementie doet pijnAuteur(s) : Dr. Paul Dautzenberg
Prijs : € 21,95
ISBN : 9789491549342