Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie Spreekuur Thuis
 


lettergrootte: A  A  A
MAO-remmers

Onder MAO-remmers verstaat men een groep medicijnen waarvan de antidepressieve werking al tientallen jaren geleden bekend was. Vanwege de kans op ernstige bijwerkingen zijn de MAO-remmers sinds de introductie van de antidepressiva uit de handel genomen.
MAO staat voor Mono Amine Oxydase. Dit is een enzym dat monoaminen, een bepaalde groep stoffen uit het lichaam waaronder ook de neurotransmitters serotonine en noradrenaline, afbreekt. Door de werking van MAO-remmers blijven deze neurotransmitters langduriger beschikbaar in de synaptische spleet. Hierop zou de antidepressieve werking berusten. De laatste jaren beleven de MAO-remmers een herwaardering, omdat uit diverse onderzoekingen gebleken is dat ze goed kunnen helpen als bij patiënten de gebruikelijke klassieke en moderne antidepressiva niet werken.
MAO-remmers kunnen een aantal nogal vervelende bijwerkingen veroorzaken, zoals rusteloosheid, slaapstoornissen en agitatie. Ze werken namelijk activerend. Daarnaast kan de bloeddruk bij sommige gebruikers zodanig dalen, dat er klachten over duizeligheid ontstaan, vooral bij het te snel opstaan.
Een gevaarlijke complicatie die zich bij MAO-remmers kan voordoen is de stijging van de bloeddruk bij het gebruik van voedingsmiddelen die tyramine bevatten. Te veel tyramine in het bloed kan tot een levensgevaarlijke bloeddrukstijging leiden. Normaal breekt het enzym MAO tyramine snel af. Maar een MAO-remmer blokkeert deze afbraak.
Dit betekent dat voedingsmiddelen die veel tyramine bevatten gevaar opleveren voor mensen die een MAO-remmer gebruiken. Tyraminerijke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld oude en scherpe kaassoorten, sommige rode wijnen, lever, tuinbonen en bepaalde vissoorten. Mensen die MAO-remmers gebruiken moeten een speciaal tyramine-arm dieet volgen.
Moclobemide (Aurorix) is een zogenaamde 'selectieve MAO-remmer' waarbij geen dieet gehouden hoeft te worden. Dit middel remt alleen de afbraak van neurotransmitters en niet van tyramine.terug verder
Doorgaan met depressie


Doorgaan met depressie maakt het onderwerp 'depressie' toegankelijk voor een breed publiek. Het boek behandelt de laatste stand van zaken. Feiten worden aangevuld met vragen en de antwoorden erop. Verder bevat het heel veel voorbeelden en ervaringsverhalen.

Auteur(s) : Paul Wisman
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549007