Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Paul Wisman
 
In samenwerking met :  

Depressiecentrum


lettergrootte: A  A  A
Depressies bij jongeren

Bij kinderen zijn depressies minder goed herkenbaar dan bij volwassenen. Bij hen uit de depressie zich veelal in gedragsproblemen, terwijl de sombere stemming minder duidelijk of niet herkenbaar is.

Kinderen en jonge adolescenten
Vroeger werd de diagnose depressie zelden of nooit gesteld bij kinderen, pubers of adolescenten , omdat depressies bij deze leeftijdscategorie onvoldoende onderkend werden. Niet de sombere stemming, maar andere klachten stonden op de voorgrond, wat de depressie kon maskeren.
Bekende klachten en verschijnselen die bij kinderen een depressie kunnen maskeren zijn slapeloosheid, nachtmerries, hangerig of lastig zijn, slechte schoolprestaties, bedplassen en plotselinge huilbuien. Maar ook een aantal lichamelijke klachten, zoals moeheid, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn en een gebrek aan eetlust kunnen een depressie overschaduwen. Het kan dus om een heel scala van klachten gaan.
De laatste tien jaar is men gelukkig alerter geworden op het eventueel voorkomen van depressies bij kinderen. Als een kind of puber niet meer lacht, niet meer op te monteren is en zijn gelaatsuitdrukking allesbehalve vrolijk is, moet er een belletje gaan rinkelen.
Kinderen met depressies kunnen zeker wel aangeven hoe zij zich voelen, maar dat gebeurt als regel niet ongevraagd. Pubers bijvoorbeeld zijn immers toch al niet zo mededeelzaam. Ze vertonen de gewone puberteitsverschijnselen, zoals stoer en stug gedrag. Ze zullen dan ook niet uit zichzelf met klachten komen.
Bij jeugdigen komen ook de depressieve stoornis en de dysthyme stoornis voor. De diagnose vereist overigens wel zorgvuldig onderzoek (onder meer via bijvoorbeeld vragenlijsten) door een (kinder)psychiater.
Uit onderzoek is gebleken dat 3 tot 8 procent van de jongeren aan een depressie lijdt. Dit zou neerkomen op 30.000 tot 80.000 jongeren. Dit is een verontrustend groot aantal, dat nog hoger uitvalt als de jongeren met lichte depressieve klachten erbij opgeteld worden.

Oorzaken van depressies bij jongeren
Een ingrijpende gebeurtenis, zoals het overlijden van één van de ouders of een echtscheiding, kan (al dan niet direct) aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie. Maar soms is er ook bij kinderen geen directe oorzaak aan te wijzen. In dat geval is er meestal sprake van erfelijke belasting.
Depressieve jongeren kunnen in toenemende mate in een isolement geraken. Vaak worden ze door leeftijdgenoten gemeden of gepest. Dit is voor de jongere een zeer pijnlijke en nauwelijks te verdragen situatie. Hij probeert er dan ook uit alle macht aan te ontkomen door bijvoorbeeld zijn depressie te overschreeuwen met agressief en crimineel gedrag, vernielingen, drugs- en drankgebruik en gokken.

Suïcidepogingen bij jongeren
Wanneer jongeren met een depressie geen uitweg meer zien, kunnen ze overgaan tot een suïcidepoging (poging tot zelfdoding). Het aantal suïcidepogingen bij jongeren neemt de laatste jaren toe, het percentage geslaagde suïcidepogingen helaas ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat suïcidegedachten en suïcidepogingen het meest voorkomen bij jongeren die het lager beroepsonderwijs volgen of hebben gevolgd, of weinig of zelfs helemaal geen opleiding hebben. Andere belastende omstandigheden zijn economische onzekerheid (jeugdwerkloosheid) en het opgroeien in een éénoudergezin. Er is nog geen goed onderzoek gedaan naar de mate waarin allochtone afkomst een risicofactor is.

Professionele hulp is belangrijk
Een goede hulpverlening voor depressieve jongeren is bittere noodzaak. Onderzoek heeft aangetoond dat depressieve pubers die niet behandeld worden en van wie de omstandigheden niet verbeteren, later in sociaal opzicht slecht gaan functioneren. (Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans om in de WAO terecht te komen.) Vroegtijdige hulp is dan ook geboden. Deze hulp kan dan bestaan uit een individuele behandeling van de jongere (eventueel met medicijnen en/of psychotherapie) en begeleiding van de ouders (met of zonder gezinstherapie).
Er is helaas nog een groot tekort aan kinderpsychiaters en andere hulpverleners, zodat veel depressieve jongeren niet de hulp krijgen die zij zo hard nodig hebben. Een complicerende factor daarbij is dat jeugdigen zich niet altijd zo makkelijk laten behandelen of voortijdig afhaken. De laatste tijd wordt gelukkig steeds meer aandacht aan deze problematiek besteed.
terug verder
Doorgaan met depressie


Doorgaan met depressie maakt het onderwerp 'depressie' toegankelijk voor een breed publiek. Het boek behandelt de laatste stand van zaken. Feiten worden aangevuld met vragen en de antwoorden erop. Verder bevat het heel veel voorbeelden en ervaringsverhalen.

Auteur(s) : Paul Wisman
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549007