Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Paul Wisman
 
In samenwerking met :  

Depressiecentrum


lettergrootte: A  A  A
Suïcidepogingen bij jongeren

Wanneer jongeren met een depressie geen uitweg meer zien, kunnen ze overgaan tot een suïcidepoging (poging tot zelfdoding). Het aantal suïcidepogingen bij jongeren neemt de laatste jaren toe, het percentage geslaagde suïcidepogingen helaas ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat suïcidegedachten en suïcidepogingen het meest voorkomen bij jongeren die het lager beroepsonderwijs volgen of hebben gevolgd, of weinig of zelfs helemaal geen opleiding hebben. Andere belastende omstandigheden zijn economische onzekerheid (jeugdwerkloosheid) en het opgroeien in een éénoudergezin. Er is nog geen goed onderzoek gedaan naar de mate waarin allochtone afkomst een risicofactor is.terug verder
Doorgaan met depressie


Doorgaan met depressie maakt het onderwerp 'depressie' toegankelijk voor een breed publiek. Het boek behandelt de laatste stand van zaken. Feiten worden aangevuld met vragen en de antwoorden erop. Verder bevat het heel veel voorbeelden en ervaringsverhalen.

Auteur(s) : Paul Wisman
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549007