Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Paul Wisman
 
In samenwerking met :  

Depressiecentrum


lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde trefwoorden


 
aanpassingsstoornis
onvermogen om zich binnen redelijke termijn aan te passen aan veranderde omstandigheden zoals een ontslag of een verhuizing
 
angstequivalenten
lichamelijke klachten die veel voorkomen bij een angststoornis, zoals hartkloppingen, transpireren, beven, een gevoel van ademnood, pijn in de borststreek, misselijkheid, duizeligheid en een gevoel de realiteit of de controle te verliezen
 
Aniseïconie
Letterlijk: ongelijk beeld. Toestand waarin de beelden die beide ogen op het netvlies krijgen links en rechts niet even groot zijn. Dit kan gebeuren wanneer de beide ogen een heel verschillende lichtbreking hebben (bijvoorbeeld als één ooglens verwijderd
 
Anti-epilepticum
Geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van epilepsie.
 
bipolaire stoornis
psychiatrische ziekte, waarbij zich afwisselend perioden van depressie en overmatige activiteit (manie) kunnen voordoen.
 
CT
Computer Tomografie, een speciale röntgentechniek om foto's (scans) te kunnen maken van dwarsdoorsneden van organen en waarmee de verschillende weefselsoorten goed van elkaar onderscheiden kunnen worden.
 
Dementie
Geestelijke stoornis, meestal op latere leeftijd, waarbij geheugenstoornissen op de voorgrond staan, maar waarbij daarnaast ook andere tekenen van geestelijke achteruitgang aanwezig zijn. De meest voorkomende oorzaak voor dementie is de ziekte van Alzheim
 
depressie
somberheid, neerslachtigheid, gedrukte stemming. Verwarrend is dat in de vaktaal vaak de term depressie wordt gebruikt voor een ziektebeeld dat volledigheidshalve depressie in engere zin of depressieve (stemmings)stoornis heet, terwijl in spreektaal met depressie álle mogelijke vormen van somberheid kunnen worden bedoeld, dus ook de gewone, niet ziekelijke
 
depressieve stoornis
psychiatrische ziekte waarbij (volgens internationaal afgesproken criteria) minstens twee weken lang een depressieve stemming bestaat die het normale dagelijkse leven verstoort en waarbij nog ten minste vijf andere verschijnselen aanwezig zijn, zoals slechte eetlust, energieverlies, slaapproblemen, gespannenheid, angsten, schuldgevoel, concentratieproblemen, verminderd zelfgevoel, denken aan de dood, dwanggedachten, verlies aan seksuele interesse of psychotische verschijnselen.
 
Dumping
Aan het Engels ontleende term ('storten') waarmee een zeer snelle maagontlediging in de richting van de darmen wordt aangeduid.
 
dysthyme stoornis
vorm van depressie, waarbij ten minste gedurende twee jaar langdurige perioden van depressieve stemming bestaan
 
ECT
afkorting voor elektroconvulsieve therapie of elektroshocktherapie; het door toedienen van stroom via de schedel aan de hersenen opwekken van een epileptisch toeval, ter behandeling van een ernstige depressieve stoornis die niet met medicijnen genezen kon worden. De behandeling gebeurt onder narcose. Door het toedienen van spierverslappers treedt de toeval alleen in de hersenen op en blijft de rest van het lichaam rustig liggen
 
Ego
door Freud in psychodynamische theorie gebruikte term voor onze persoonlijkheid
 
Gemaskeerde depressie
Het type depressie waarbij de depressieve stemming minder duidelijk aanwezig is en een groot aantal andere symptomen (vooral lichamelijke klachten) op de voorgrond staan.
 
hypofyse
aan de onderkant van de hersenen gelegen hormoonvormende klier (ook wel hersenaanhangsel genoemd), die via de afgifte van het thyreoïd-stimulerend hormoon (TSH) de werking van andere hormoonvormende klieren in het lichaam (bijvoorbeeld de eierstokken) beïnvloedt
 
libidoverlies
geen zin meer hebben in of geen plezier kunnen beleven aan seks
 
MAO-remmer
een geneesmiddel dat de stof mono-amino-oxidase (zie MAO) remt en daardoor de hoeveelheid van bepaalde neurotransmitters doet toenemen. Wordt gebruikt als geneesmiddel bij de behandeling van ernstige depressies
 
Neurologische aandoening
Ziekte of afwijking van het zenuwstelsel.
 
Nitrobaat
Bloedvatverwijdend geneesmiddel dat gebruikt wordt om pijnklachten in de hartstreek en benauwdheidsklachten, als gevolg van vernauwingen van de hartkransslagaders, snel te verlichten.
 
noradrenaline
neurotransmitter
 
Organische depressie
Oude benaming voor 'depressie door een lichamelijke aandoening'.
 
psychose
psychiatrische stoornis waarbij de patiënt de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk op een afwijkende manier ervaart. Hij is dan psychotisch
 
Sfincter
Kringspier, een spier dit bij samentrekking de opening kleiner maakt of geheel afsluit, bijvoorbeeld de kringspier in de anus, de uitgang van de maag of rond de pupil van het oog.
 
Suïcide
Zelfdoding, het zich doelbewust van het leven beroven.
 
Suïcidepoging
Poging tot zelfdoding.
 
Vitale kenmerken
Letterlijk: kenmerken die betrekking hebben op het leven. Bij een depressieve stoornis gebruikt voor de vaak voorkomende verschijnselen die te maken hebben met de bij de depressie verstoorde lichamelijke functies en bioritme, waardoor verschijnselen ontst
 


Doorgaan met depressie


Doorgaan met depressie maakt het onderwerp 'depressie' toegankelijk voor een breed publiek. Het boek behandelt de laatste stand van zaken. Feiten worden aangevuld met vragen en de antwoorden erop. Verder bevat het heel veel voorbeelden en ervaringsverhalen.

Auteur(s) : Paul Wisman
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549007