Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
dr. Frans Zoetmulder
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde trefwoorden


 
adjuvante therapie
aanvullende, ondersteunende behandeling met medicijnen bij of na een bestraling of een chirurgische ingreep
 
algemeen chirurg
specialist die ziekten behandelt door middel van operatie. In de loop van de tijd zijn van de algemene chirurgie deelgebieden afgesplitst
 
anesthesioloog
specialist verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten tijdens operatie. De anesthesioloog zorgt dat de operatie pijnloos kan worden verricht en zorgt voor de veiligheid van de patiënt tijdens de operatie en direct daarna. Ook: anesthesist of narcotiseur
 
Bronchoscopie
Kijkoperatie van de luchtwegen.
 
chromosoom
eiwitstructuur in een cel, bevat een deel van het DNA
 
CT-scan
computertomografiescan (radiologisch onderzoek). Met behulp van röntgenstraling en een computer worden plakjesgewijs beelden van het lichaam in dwarsdoorsnede gevormd. Ook kunnen driedimensionaal beelden worden gecreëerd met de in de computer opgeslagen gegevens
 
Curatief
Met de bedoeling genezing te bewerkstelligen.
 
cytostatica
geneesmiddelen die de celdeling remmen en die gebruikt worden bij de bestrijding van kanker en bij de behandeling van afstotingsreacties na een transplantatie
 
diagnose
de wetenschappelijke formulering waarmee een arts zijn opvatting weergeeft over wat er in medisch opzicht bij een bepaalde patiënt aan de hand is en op basis waarvan de behandeling en de prognose bepaald kunnen worden
 
Diathermie
Elektrische techniek waarmee kleine bloedvaatjes kunnen worden dichtgeschroeid en weefsel bloedeloos kan worden doorgesneden tijdens operatie.
 
DNA
Desoxyribo Nucleic Acid – in de chromosomen aanwezige drager van erfelijke eigenschappen
 
Drain
Slang die aan het eind van een operatie in een operatiewond wordt achtergelaten om wondvocht en bloed af te voeren.
 
gen
Stukje erfelijk materiaal (DNA) op een chromosoom dat een bepaalde eigenschap herbergt, bijvoorbeeld het opdracht geven voor de productie van een bepaald eiwit
 
Genetische effecten
Effecten die tot uitdrukking komen in het nageslacht.
 
Gynaecoloog
Specialist op het gebied van ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen en van vruchtbaarheid en verloskunde.
 
Incisie
Meestal gebruikt voor de wijze waarop de huid tijdens een operatie wordt ingesneden. (Latijn: snede)
 
Infuus
Wijze van toedienen van vocht vanuit een steriele zak of fles, via een slang direct in een ader. Infusen worden gegeven aan patiënten die geen vocht via het maagdarmkanaal kunnen innemen, zoals rondom een operatie. Ook kan een infuus dienen om medicijnen
 
Intensive-care-unit
Speciale ziekenhuisafdeling waar patiënten worden verpleegd die bijzondere intensieve zorg behoeven, bijvoorbeeld na grote operaties, of ingeval van ernstige complicaties.
 
Kanker
Een groep ziekten die gekarakteriseerd worden door een snelle, ongecontroleerde en abnormale celgroei die gezond weefsel aantast, infiltreert en kan uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. Kanker kan behandeld worden door chirurgie, chemotherapie,
 
Ligatuur
Draad waarmee een bloedvat wordt dichtgeknoopt; wordt ook wel onderbinding genoemd.
 
Molecuul
Chemische verbinding van twee of meer atomen.
 
mutatie
Een meestal nadelige verandering in het genetisch materiaal (chromosomen), waardoor bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen kunnen ontstaan.
 
Neurochirurg
Specialist voor operatieve behandeling van afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, waaronder kanker van de hersenen.
 
Oncoloog
Een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Een radiotherapeutisch oncoloog maakt gebruik van radiotherapie. Een medisch oncoloog maakt gebruik van chemotherapie. Een chirurgisch oncoloog is gespecialiseerd in het opereren van kankerpati
 
Palliatieve therapie
Een behandeling om symptomen als pijn te verlichten, maar die de ziekte niet geneest. Vaak wordt palliatieve radiotherapie toegepast voor pijnbestrijding bij botmetastasen.
 
Patholoog
Een arts die zich gespecialiseerd heeft in weefselonderzoek met de microscoop.
 
PET-scan
Afbeeldingstechniek waarbij een radioactief gemerkte stof wordt ingespoten, die zich concentreert in kankerweefsel. Veel gebruikt om de moederhaard en uitzaaiingen te lokaliseren.
 
Plastisch en recontructief chirurg
Specialist in het operatief herstellen van beschadigingen van het lichaam door operaties of ongelukken, met nadruk op herstel van functie en cosmetiek.
 
Proliferatie
Woekering door celvermeerdering.
 
Radioactiviteit
Spontane verandering van atoomkernen waarbij straling vrijkomt.
 
Radiotherapie
Medisch specialisme waarbij kankerpatiënten behandeld worden met straling: röntgenstraling, gammastraling, bètastraling en met behulp van isotopen.
 
Röntgenstraling
Energierijke elektromagnetische straling.
 
Röntgentoestel
Toestel waarin röntgenstraling wordt opgewekt.
 
Stoma
Operatief aangebrachte opening tussen een lichaamsholte (meestal darm of urineleider) en de buitenwereld en van waaruit ontlasting of urine het lichaam kan verlaten omdat dit via de natuurlijke weg niet (meer) mogelijk is.
 
Stomaverpleegkundige
Verpleegkundige met speciale deskundigheid in het adviseren en begeleiden van patiënten met een stoma.
 
Thoraxchirurg
Specialist voor operatieve behandeling van ziekten in de borstholte, waaronder hartziekten en soms ook longkanker.
 
TME
Afkorting van Total Mesorectal Excision, operatietechniek waarbij het aangedane deel van de endeldarm en het omliggend vetweefsel – waarin zich lymfklieren bevinden – wordt verwijderd.
 
Tumor
1. Zwelling als gevolg van een ontstekingsproces; 2. Zwelling of gezwel ontstaan door de nieuwvorming van goed- of kwaadaardige cellen.
 
uitzaaiing
de verplaatsing van tumorcellen naar een andere plek in het lichaam, metastase
 
Urinekatheter
Slang die via de plasbuis in de blaas wordt gebracht. De meeste urinekatheters hebben aan het eind een ballonnetje dat wordt opgeblazen met enkele milliliters water, zodat de katheter niet uit de blaas kan uitzakken. Urinekatheters worden geplaatst bij me
 
Uroloog
Arts die gespecialiseerd is in het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van de urinewegen (nier, urineleider, blaas en urinebuis), de inwendige en uitwendige geslachtsorganen van de man.
 


Gezond eten rond chemotherapie


Als je vanwege kanker chemokuren krijgt, heb je vaak weinig tot geen trek in eten en ook je smaak is geregeld heftig aangetast. Daarbij komt meestal ook nog eens een gevoelige mond en keel waardoor eten zelfs pijn kan doen. Diezelfde problemen kun je krijgen als gevolg van bestraling. Toch is het juist van essentieel belang voor het herstel – door goed te eten – je lichaam op gewicht te houden. Dit unieke kookboek – het eerste in z’n soort – helpt bij het gevecht weer beter te worden. Met allerlei praktische tips en inspirerende recepten om toch plezier in eten te houden.

Auteur(s) : José van Mil
Prijs : € 22,50
ISBN : 9789491549434