Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. Dr. Wouter Zuurmond
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Euthanasie

In Nederland is, voor het eerst in een land, eerlijk onderzoek gedaan naar het aantal keren dat euthanasie werd uitgevoerd bij patiënten in de laatste fase van hun leven. Het aantal keren waarin dit voorkwam (in 2,4-2,6% van de gevallen) heeft veel mensen doen schrikken. De regering heeft duidelijke richtlijnen opgesteld waaraan voldaan moet worden als er een verzoek is tot euthanasie. Achteraf vindt er ook een toetsing plaats.

Richtlijnen
De richtlijnen voor euthanasie en voor de voorwaarden waaraan die moet voldoen, zijn:
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de patiënt zelf met name een arts, op uitdrukkelijk verzoek van die patiënt. Het verzoek van de patiënt dient weloverwogen genomen te zijn en vrijwillig, zonder druk van anderen. Het verzoek moet niet veranderen in de loop der tijd. Er moet sprake zijn van onaanvaardbaar lijden, ondraaglijk en uitzichtloos. Voor het uitvoeren van euthanasie dient de arts een onafhankelijke collega te consulteren. Deze arts moet een afweging maken over het verzoek, en of de zorgvuldigheidseisen en/of de medisch-technische en farmacologische aspecten wel optimaal zijn uitgevoerd. Vaak worden speciaal daarvoor opgeleide artsen geconsulteerd, de zogenaamde 'Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland-artsen' afgekort, SCEN-artsen. Het verzoek van de patiënt moet bij volle verstand gedaan worden en dient schriftelijk vastgelegd te zijn. Bij een euthanasievraag zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn om de symptomen beter te bestrijden en of er meer (verpleegkundige) zorg ingezet kan worden. Het is derhalve niet zo dat een SCEN-arts altijd een euthanasieverzoek honoreert.
Palliatieve sedatie mag geen vorm van euthanasie zijn. Het houdt in dat slaapmiddelen worden toegediend aan een patiënt als de symptomen die ondraaglijk zijn niet reageren op de daarvoor geschikte behandeling.
terug verder
Gezond eten rond chemotherapie


Als je vanwege kanker chemokuren krijgt, heb je vaak weinig tot geen trek in eten en ook je smaak is geregeld heftig aangetast. Daarbij komt meestal ook nog eens een gevoelige mond en keel waardoor eten zelfs pijn kan doen. Diezelfde problemen kun je krijgen als gevolg van bestraling. Toch is het juist van essentieel belang voor het herstel – door goed te eten – je lichaam op gewicht te houden. Dit unieke kookboek – het eerste in z’n soort – helpt bij het gevecht weer beter te worden. Met allerlei praktische tips en inspirerende recepten om toch plezier in eten te houden.

Auteur(s) : José van Mil
Prijs : € 22,50
ISBN : 9789491549434