Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. Dr. Wouter Zuurmond
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Geloof, zingeving en spirituele zorg

In de laatste fase van het leven gaat men vaak nadenken en piekeren over de zin van het leven, het lot en het geloof. Machteloosheid leidt in die fase vaak tot woede en afkeer van het geloof ('waarom ik?'), depressie of diepe berusting. Juist in de laatste fase van het leven komen vele vragen ten aanzien van zin en zingeving aan de orde en deze vragen dienen niet los gezien te worden van de totale zorgbehoefte. Het is een misverstand dat dit uitsluitend een geestelijk verzorger aangaat en dat een geestelijk verzorger alleen wat te betekenen heeft voor mensen met een religieuze achtergrond. Vanwege de zingevingsvragen, die bij velen in de laatste fase van het leven actueel zijn, kan de geestelijke verzorger, naast een luisterend oor, ook ondersteuning bieden bij de beantwoording van deze vragen. Voor de naasten van de patiënt heeft de geestelijk verzorger ook een plaats bij verlies en rouwverwerking.

Opkomen voor je naaste
Religie en religieuze werkers hebben wereldwijd in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde. Hoe zouden onze geneeskunde en maatschappij er voor staan, als niet vanuit spirituele motieven mensen zich verplicht voelden om voor hun naasten op te komen onder andere door verzorging, en het vergaren en toepassen van (medische) kennis? Al vele eeuwen gebeurt dit onder meer door het oprichten van bibliotheken, het opleiden van artsen en verpleegkundigen en - vooral in de kloostergeneeskunde in de Middeleeuwen - door het aanleggen van kruidentuinen. In de geschiedenis van de gezondheidszorg heeft de geestelijke vaak midden in de geneeskundige praktijk gestaan. De relatie tussen religie, of breder: spiritualiteit, en geneeskunde is in de loop van de negentiende en twintigste eeuw duidelijk minder geworden.
Spirituele vragen van de patiënt aan de arts of andere hulpverlener worden vaak afgedaan met de opmerking dat de dominee of pastoor maar even langs moet komen. Juist in de laatste fase van het leven komen vele vragen ten aanzien van zin en zingeving aan de orde en aandacht hiervoor kan de kwaliteit van het leven vergroten.

Inleving
De arts en andere hulpverleners mogen zich niet afsluiten voor levensbeschouwelijke vragen. Primair dienen ze de patiënt met welk geloof dan ook te respecteren en niet het eigen geloof of ongeloof op de ander over te brengen, maar een meedenkend klankbord te zijn. Inleving in een ander geloof dan dat men zelf belijdt, is van belang voor wederzijds begrip.
In het kader van inter- en multidisciplinaire samenwerking moet de rol van de geestelijk verzorger ingepast worden in het behandelingstraject al naar gelang de behoefte van de patiënt.
De rol van de arts/hulpverlener moet primair zijn: luisteren, omgeving en vertrouwen creëren waarin vragen gesteld kunnen worden. Daarnaast moet hij of zij signaleren, respecteren, anticiperen, de familie betrekken bij de gang van zaken, en bij de behandeling in teamverband samenwerken met de geestelijke. In het kader van de eis tot Effectieve Interdisciplinaire Samenwerking (eis) is een directe en open communicatielijn tussen arts/hulpverlener en spirituele zorgverlener essentieel.
terug verder
Gezond eten rond chemotherapie


Als je vanwege kanker chemokuren krijgt, heb je vaak weinig tot geen trek in eten en ook je smaak is geregeld heftig aangetast. Daarbij komt meestal ook nog eens een gevoelige mond en keel waardoor eten zelfs pijn kan doen. Diezelfde problemen kun je krijgen als gevolg van bestraling. Toch is het juist van essentieel belang voor het herstel – door goed te eten – je lichaam op gewicht te houden. Dit unieke kookboek – het eerste in z’n soort – helpt bij het gevecht weer beter te worden. Met allerlei praktische tips en inspirerende recepten om toch plezier in eten te houden.

Auteur(s) : José van Mil
Prijs : € 22,50
ISBN : 9789491549434