Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Leo van Deursen
 
In samenwerking met :  

Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten De wervelkolom


lettergrootte: A  A  A
De zin van een korset

‘Dokter, heeft een korset nu wél of géén zin? Ze zeggen dat je er slappe spieren van krijgt en dat je je rug té veel verwent. En je zou juist een spierkorset moeten opbouwen!’
Lastig, dit soort schijnbaar tegenstrijdige uitspraken. Kijken of we er uit kunnen komen. Je kunt zeggen: ‘Ja, soms heeft een korset zin!’ en ‘Je kunt er inderdaad slappere spieren van krijgen.’ en ‘Soms is het goed om een spierkorset op te bouwen.’ Alleen, wanneer is wát belangrijk?

Gips
Wanneer iemand een been breekt, vinden we het niet gek als hij daarvoor in het gips terechtkomt. Immers, zo kunnen de botstukjes de kans krijgen om weer aan elkaar te groeien. Als dat gebeurd is, mag het gips er weer af. En we zijn niet verbaasd wanneer we dan een paar dunne verslapte spieren onder het gips uit zien komen. We vinden dit niet zo erg, want wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en die spiertjes zijn tenslotte zó weer bijgetraind.
Exact hetzelfde geldt wanneer iemand een korset of een gipskorset voor zijn rug krijgt. Wanneer een rugwervel gebroken is of een tussenwervelschijf ‘instabiel’ geworden is, is het nodig de rug enige tijd te ‘stabiliseren’ met gips of met een korset. Dat hierbij de spieren enige tijd veel minder gebruikt worden en daardoor verslappen, moeten we ook daarbij even voor lief nemen.

Tijdelijk
Een stevig en getraind ‘spierkorset’ helpt natuurlijk uitstekend bij het ‘op zijn plaats houden’ van iets dat gezond en stabiel is, maar het trainen op zich leidt natuurlijk ook tot meer spierspanning en tot druk op de tussenwervels en botstukken. Dit is op zich gunstig om uw rug in conditie te houden en het bevordert de kwaliteit van de tussenwervelschijven, maar dit is niet goed wanneer uw rug het net even écht te kwaad heeft door een breuk of instabiliteit.
Bij een gebroken wervel of een sterk beschadigde tussenwervelschijf of dreigende hernia is het tijdelijk dragen van een korset dan ook een mogelijk goede oplossing. Ook om te beoordelen of de beschadiging, de ‘afschuiving’ of een ‘instabiliteit’ de ware oorzaak achter de klachten is, zal de orthopeed regelmatig op proef een gipskorset, al of niet met pijp, geven.
Bij minder ernstige zaken kan soms een stevige legging of een ouderwetse step-in al deugd doen. En ook de motorgordel of nierband, die hardwerkende boeren wel plegen te dragen, vormt vaak een goede oplossing. Daar is dus niets op tegen, maar daarna, als het even kan, is het opbouwen van een ‘spierkorset’ zeker wenselijk. Trouwens waarom krijgen de sterkste bodybuilders wél een stevige riem om en beginners niet? Wie zou zo’n riem het hardste nodig hebben?terug verder