Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Leo van Deursen
 
In samenwerking met :  

Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten De wervelkolom


lettergrootte: A  A  A
 

Als we pijn voelen, is er iets mis in het lichaam. Maar pijn is ‘slechts’ een signaal dat gewoonlijk wordt veroorzaakt door ziekte, gebrek of verwonding. Dat zou ook voor rugpijn kunnen opgaan, maar in de praktijk blijkt dat maar ten dele het geval. Waar de acute lage rugklachten wellicht zijn terug te voeren op een duidelijk aanwijsbare oorzaak, geldt dit minder duidelijk voor de chronische rugklachten. Concreet betekent dit dus dat we bij 90 - 95% van alle mensen met rugpijn, niet goed kunnen achterhalen waar die pijn vandaan komt.
Bij de acute lage rugklachten kan de pijn talrijke oorzaken hebben. Mogelijk worden ze het best samengevat in het biopsychosociale model van Waddell (1987), waarin hij behalve aan fysieke oorzaken ook aan biologische en sociale factoren een plaats toekent.verder