Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Leo van Deursen
 
In samenwerking met :  

Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten De wervelkolom


lettergrootte: A  A  A
Bedrust versus beweging

Tot de jaren zeventig was bedrust de gebruikelijke therapie voor lage rugklachten, maar dat werd bijgesteld omdat niet bewezen kon worden dat bedrust langer dan twee dagen een positief effect had. Bedrust langer dan twee dagen wordt tegenwoordig dan ook ontraden. In de nationale en internationale richtlijnen adviseert men patiënten met klem om hun normale activiteiten, inclusief dagelijks werk, zo snel mogelijk te hervatten, zij het mét de aantekening: ‘voor zover de pijn dit toelaat’. De dagelijkse praktijk is echter nog steeds erg terughoudend ten aanzien van lichamelijke activiteiten en werk (Rainville et al. 2000). Liever lijkt men het oude adagium te volgen: ‘Laat u leiden door de pijn’, gewend als men nog is aan de veronderstelling dat belasting van de rug de belangrijkste risicofactor is.terug verder