Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Drs. Bep Franke en dr. Jan Dirk Banga
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Medicijnen

Als door het aanpassen van de leefstijl de bloeddruk onvoldoende daalt, komt iemand in aanmerking voor een behandeling met medicijnen. Het behandelen met medicijnen is afhankelijk van iemands absolute risico op hart- en vaatziekten (het risicoprofiel). Het absolute risico van een persoon kan men schatten met tabellen zoals de scorekaart in hoofdstuk 'Risico en risicofactoren' of een daarvoor ontworpen computerprogramma.
De verschillende klassen van bloeddrukverlagende medicijnen worden besproken in hoofdstuk 'Behandeling met medicijnen'. Met medicijnen daalt de systolische bloeddruk gemiddeld met 10 tot 12 mmHg en de diastolische met gemiddeld 5 tot 6 mmHg. Deze bloeddrukdaling is ongeveer gelijk aan de bloeddrukdaling die optreedt door het veranderen van de voedingsgewoonten. Om deze daling van de bloeddruk te bereiken, moeten de medicijnen wel volgens voorschrift worden ingenomen. Als de bloeddruk met de medicatie tot normale waarden is gedaald, dan kan na een jaar overwogen worden om het medicijngebruik te verminderen. Vaak moeten de medicijnen echter levenslang geslikt worden.

terug