Drs. Martijn Engelsman

Martijn Engelsman is als neuroloog verbonden aan de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), epilepsiecentrum in Heemstede. Hij werkt voor SEIN bij de polikliniek voor epilepsie in Utrecht. Engelsman is tevens lid van de Adviesraad Voorlichting van het Nationaal Epilepsie Fonds.